Lớp Mầm Là Mấy Tuổi Và Lớp Chồi Là Mấy Tuổi CHÍNH XÁC

Trẻ em là tương lai của đất nước, là những người sẽ thay thế vị trí của chúng ta sau này. Vì vậy các bé cần phải được quan tâm, chăm sóc toàn diện. Cần được dạy dỗ từ những điều nhỏ nhặt nhất ở độ tuổi mẫu giáo. Bậc làm cha mẹ ai cũng quan tâm đến độ tuổi đến trường của con mình. Vậy thì lớp mầm là mấy tuổi? Lớp chồi là mấy tuổi? Và theo quy định của pháp luật thì mỗi lớp mà bé học sẽ có tối đa bao nhiêu bé? Cùng tìm hiểu nội dung sau đây nhé.

Lớp mầm là mấy tuổi? Lớp chồi là mấy tuổi?

Để không làm mất thời gian của phụ huynh, Bạn Khỏe Đẹp xin trả lời ngay thông tin:

🐈Lớp 3 tuổi được gọi là lớp mầm

🐈Lớp 4 tuổi là lớp chồi

Đây là thông tin chính xác dựa theo quy định hiện hành về độ tuổi đi học của Bộ giáo dục. Phụ huynh có thể tham khảo để xem độ tuổi của con mình là đang đi học lớp nào. Từ đó có những quyết định cho việc học của con được thuận lợi hơn.

Xem thêm: Lớp lá chính xác là mấy tuổi

lớp mầm là mấy tuổi

Quy định số bé trong một lớp

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT –BNV quy định về nhóm trẻ, lớp mẫu giáo như sau:

“Điều 3. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

 1. Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:
 2. a) Nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ;
 3. b) Nhóm trẻ từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ;
 4. c) Nhóm trẻ từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.
 5. Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo, số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:
 6. a) Lớp mẫu giáo 3 tuổi đến 4 tuổi: 25 trẻ;
 7. b) Lớp mẫu giáo 4 tuổi đến 5 tuổi: 30 trẻ;
 8. c) Lớp mẫu giáo 5 tuổi đến 6 tuổi: 35 trẻ.

(Đến đây chúng ta đã có thể trả lời cho câu hỏi lớp mầm là mấy tuổi? Lớp chồi là mấy tuổi và lớp mẫu giáo cụ thể sẽ có tối đa bao nhiêu bé)

lớp chồi là mấy tuổi

 1. Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có 01 (một) trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của nhóm, lớp được giảm 05 (năm) trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá 02 (hai) trẻ khuyết tật.”

Và quy định tại điểm 3 Điều 5 Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT – BNV quy định về giáo viên mầm non như sau:

“a) Những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này thì định mức giáo viên mầm non được xác định như sau:

– Đối với nhóm trẻ: Bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ;

– Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày: Bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp;

– Đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày: Bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp.

 1. b) Những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, cụ thể:

– Đối với nhóm trẻ: 01 giáo viên nuôi dạy 06 trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi hoặc 08 trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi hoặc 10 trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi;

– Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 11 trẻ từ 3 – 4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4 – 5 tuổi hoặc 16 trẻ từ 5 – 6 tuổi;

– Đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 21 trẻ từ 3 – 4 tuổi hoặc 25 trẻ từ 4 – 5 tuổi hoặc 29 trẻ từ 5 – 6 tuổi.

 1. c) Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập áp dụng định mức giáo viên mầm non quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này.”

Như vậy, theo quy đinh trên, khi bố trí lớp học, trường phải sắp xếp số lượng trẻ và giáo viên đúng theo quy định và đây là mức tối đa trường có thể sắp xếp chứ không được vượt mức số lượng trẻ và số lượng giáo viên trong một lớp. Trường hợp, trường sắp xếp vượt mức số lượng trẻ theo quy định trên là hành vi vi phạm nên về vấn đề phụ cấp hoặc hỗ trợ giáo viên. Trong trường hợp này luật không có quy định mà trong trường hợp này trường buộc phải điểu chỉnh lại số lượng giáo viên, và số lượng trẻ trong một lớp sao cho phù hợp với quy định.

Với những thông tin trên đây đã giúp cho quý phụ huynh nắm rõ thông tin lớp mầm là mấy tuổi và lớp chồi là mấy tuổi? Cảm ơn phụ huynh đã theo dõi bài viết.

error: Content is protected !!